TIN TỨC

Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển chè Nghệ An: Khẳng định thương hiệu trên bước đường hội nhập

Sản phẩm chè xuất khẩu của Công ty bao gồm Chè Xanh xuất khẩu loại LDP1, Grade A, Grade B, Broken, Dust; Sản phẩm Chè Đen CTC: loại BOP, BP1, PF1, PD, được xuất khẩu tới 14 thị trường như Anh, Hà Lan, Ba Lan, Nga, Cộng hòa Séc, Lát vi, Aicập, UAE, Pakistan, Afganistan, Kazactan, Đài Loan, Trung Quốc, Malaisia

 Kim ngạch năm sau luôn cao hơn năm trước. Nếu như giai đoạn 2000-2001, kim ngạch xuất khẩu chè của Công ty mới chỉ đạt 2,1-2,5 triệu USD năm 2010 đã vượt con số gần 8 triệu USD, mang về cho tỉnh Nghệ An một nguồn ngoại tệ đáng kể. Các sản phẩm Chè xanh Thượng hạng Kim Liên, Chè xanh. Đặc biệt Nghệ An, chè nhài nhúng; chè đen CTC nhúng cũng có chỗ đứng vững chắc trên thị trường nội địa.

Xem chi tiết bấm vào đây: www.ngheantea.com.vn/